Rehabilitering av skadad betong

Penetron reducerar permeabiliteten i betong med upp till 94%, innehåller högkvalitativ cement och fungerar som ett aktivt korrosionsskydd för stålarmering. Teknologin har testats i enlighet med SS-EN 15183:2006 och SS-EN ISO 22479:2022 (SS-EN ISO 6988) standarder med...

Nybyggnad av exponerad betong

Penetrons betongtillsatser består av en kristalliserande teknologi som gör betongen vatten & vätsketät och självläker sprickor upp till 0,4-0,5mm bredd repeterande i betongens egen livslängd. Tillsatserna består av Penetron PAL18 samt Penetron Admix PAS. Utöver en...