Peneseal FH

Peneseal FH ger ett permanent skydd av betonggolv!

PeneSeal FH är en sealer för betong skapad för att permanent stärka, skydda och bevara. PeneSeal FH tränger ner i betongen och kristalliserar med cement och vatten. PeneSeal FH tränger ner i betongen och kristalliserar med cement och vatten. Den kan rekommenderas för alla cementbaserade ytor så som, betong, terrazzoytor, putsade och mönstrade golvytor. PeneSeal FH binder sig tränger in och reagerar kemikaliskt med betongen vilket ger en reduktion av hårfina sprickor och temperatur sprickor. Likaså bildas en portätning som förseglar ytan. PeneSeal FH binder kemiskt ytan och tar därmed bort eventuellt ytdamm. Ändå har PeneSeal FH en ofarlig kemisk sammansättning. Peneseal FH kan hanteras utan handskar

Applicerar du Peneseal FH på din betongkonstruktion får man en hård, hållbar & dammfri yta som är lätt att underhålla. Utöver dessa funktioner fuktskyddar du även konstruktionen.

PENESEAL FH tränger in i betongen, reagerar med betongens CSH och ger ett kraftigt förstärkt ytskydd på behandlade betonggolv. PENESEAL FH frigör och lyfter bort vattenlösligt alkali ur behandlad betong och ger ett starkt förankrat beständigt ytskydd utan saltutfällningar.

Några fördelar med ett Peneseal – behandlat betonggolv är:

  • Fuktskyddat
  • Dammfritt
  • Hårt
  • Motståndskraftigt mot kemikalier
  • Lättstädat
  • Hygieniskt

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss: info@pentec.se