Surfix Blend Patch

Surfix™ Blend Patch är en snabbhärdande cementbaserad polymermodifierad betong avsedd för lagningsarbeten på t.ex. balkonger, betongtrappor och undersidakonstruktion utan behov av formsättning.