Surfix Screed Set

Surfix™ Screed Set är en snabbhärdande polymermodifierad betong med initialt hög tryckhållfasthet avsedd för gjutning av fallbetong, golvfall, och reparation av betong. Produkten används till pågjutningar, reparation av bomskador mm. Körramper vid mindre nivåskillnader mellan golv.