Filbornaverket – Helsingborg

Byggår: 2012. Kvantitet betong innehållande PAL 18: ca.1280 m3. Konstruktionsdel: Intagsschakt – avfall.