Pentagonen

Byggår (rehabilitering): 2017. Typ av betongrehabilitering: Vattentätning av bottenplatta. Entreprenör: NBT Sanering AB.

Bottenplatta på garageplan -1 med vatteninträngning tätades med hjälp av Penetron-metodsystem. Efter tätning lades det ett extra lager med betong innehållande PAL 18 av statiska skäl.