Universeum

Byggår: 2001.

Penetron valdes för att förebygga armeringskorrosion och läckage på Universeum i Göteborg.